آدرس: رشت گلسار بلوار دیلمان مرکز خرید دیلمان طبقه همکف واحد 13

کد پستی: 4167978812

آدرس ایمیل: miladrastanscorpion@gmail.com

آدرس اینستاگرام:     www.instagram.com/anilagallery

شماره تماس: 09331365818